بررسی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس

بررسی آنالیز دینامیکی یک قاب تحت بار ناگهانی در آباکوس

بررسی-آنالیز-دینامیکی-یک-قاب-تحت-بار-ناگهانی-در-آباکوسپروژه رشته مکانیک همراه با گزارش کار و فایل های تحلیل، شرح مساله: در این مثال قاب نگه‌دارنده یک موتور (نشان داده شده در شکل 1-1) بررسی و آنالیز خواهد گردید. یک بار 3000 N به‌صورت ناگهانی و در 0.15 ثانیه به عضو حامل بار وارد گردیده، سپس بار برداشته می‌شود. در این مثال هدف تعیین پاسخ سیستم به این ...دانلود فایل


مای فایل